Zinc oxide (kẽm oxit) - Angel's Liquid Viet Nam

Zinc oxide (kẽm oxit)

time-icon 28/08/2020 time-icon Đăng bởi: Ingredients

Khoáng chất trơ được sử dụng làm chất làm đặc, chất làm trắng, chất bôi trơn và thành phần chống nắng trong mỹ phẩm. Cùng với titanium đi-oxit, kẽm oxit được coi là không có nguy cơ gây kích ứng da. Đây cũng có thể là thành phần chống kích ứng và chống oxi hóa. [790,791] Kẽm oxit kích thước nano được coi là an toàn cho da.