Triethanolamine - Angel's Liquid Viet Nam

Triethanolamine

time-icon 01/09/2020 time-icon Đăng bởi: Ingredients

Được sử dụng trong mỹ phẩm làm chất cân bằng độ pH. Giống như tất cả các amin, nó có khả năng tạo nitrosamine. Hiện nay vẫn còn tranh cãi liệu điều này có gây ra các vấn đề thực sự cho da hay không, dựa vào nồng độ thấp được sử dụng trong mỹ phẩm và giả thuyết rằng nitrosamine không thể thấm qua da.