Tocopherol acetate, tocopheryl acetate - Angel's Liquid Viet Nam

Tocopherol acetate, tocopheryl acetate

time-icon 01/09/2020 time-icon Đăng bởi: Ingredients

Tên gọi khác: Tocopherol acetate

Một chất kháng oxy hóa giúp ngăn ngừa các loại dầu và thuyết thanh không no khỏi bị ôi. Nó được đánh giá là một nguyên liệu thô không gây mụn. Xem thêm vitamin E.