Tinosorb - Angel's Liquid Viet Nam

Tinosorb

time-icon 01/09/2020 time-icon Đăng bởi: Ingredients

Ở châu Âu có hai thành phần chống nắng: Tinosorb S (bisethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine) và Tinosorb M (methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol) được cấp phép sử dụng để chống lại các tia trong toàn bộ phổ chiếu xạ UVA. [627] Vì sao chúng được ưa thích hơn so với các thành phần chống lại tia UVA khác được sử dụng trong sản phẩm chống nắng chưa được công bố. Tại thời điểm cuốn sách này được in, cả Tinosorb S và Tinosorb M đều chưa được cấp phép sử dụng tại Mỹ hoặc Canada.