Quaternium-15 - Angel's Liquid Viet Nam

Quaternium-15

time-icon 14/09/2020 time-icon Đăng bởi: Ingredients

Chất bảo quản giải phóng formaldehyde được sử dụng trong mỹ phẩm. Có thể gây mẫn cảm cho da giống như tất cả các chất bảo quản khác, mặc dù khả năng gây mẫn cảm cho da của quaternium-15 là rất thấp nếu như hàm lượng trong sản phẩm dưới 0,2%.