Oleth-10 - Angel's Liquid Viet Nam

Oleth-10

time-icon 17/09/2020 time-icon Đăng bởi: Ingredients

Một dẫn chất của cồn béo oleyl (không gây kích ứng) có tác dụng như chất nhũ hóa và chất hoạt động bề mặt. Cồn oleyl có tự nhiên trong dầu cá, nhưng dạng được sử dụng trong mỹ phẩm là dạng tổng hợp.