Montmorillonite - Angel's Liquid Viet Nam

Montmorillonite

time-icon 08/10/2020 time-icon Đăng bởi: Ingredients

Loại đất sét là hỗn hợp của bentonite (một loại đất sét khác) và đất sét tẩy trắng là hợp chất có màu từ trắng đến nâu được tìm thấy trong trầm tích. Giống tất cả các loại đất sét, montmorillonite có tác dụng thấm hút và có thể là thành phần hữu ích cho da dầu và da mụn. Hoạt chất này còn có tác dụng làm đặc.