Benzyl alcohol - Angel's Liquid Viet Nam

Benzyl alcohol

time-icon 25/07/2020 time-icon Đăng bởi: Ingredients

Cồn hữu cơ có tự nhiên trong một số loại quả mơ, nam việt quất và trà xanh. Chức năng chính của thành phần này trong mỹ phẩm là chất bảo quản, nó được xem là kích ứng ít nhất đang được sử dụng. Là một loại cồn bay hơi, thành phần này có thể có nguy cơ kích ứng khi được sử dụng ở nồng độ cao, nhưng được coi là an toàn đối với mỹ phẩm.